Bình chữa cháy CO2 MT5 (5KG)

Liên hệ

Bình chữa cháy CO2 MT5 loại 5KG thường được sử dụng ở các khu dân cư và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao về điện. Tìm hiểu ngay về loại bình này dưới bài viết nhé.